вторник, 5 април 2016 г.

Технологиите – улеснение или тежест

Имат се предвид информационните технологии, заложени в мобилни устройства, преносими и настолни компютри и използваните в тях приложения.

Добре би било да се направи анкетно проучване доколко потребителите познават и използват възможностите на технологиите, с които разполагат. Например, мобилните си телефони и инсталираните в тях приложения, преносимите и настолните си компютри и програмите, с които ежедневно работят на тях. Такова анкетно проучване би разкрило по-точно реалната картина, но и без него нека да посочим някои субективни впечатления.

Често се наблюдава, че хора с високи постижения в определени области: професори, доценти, инженери и т.н. при сблъскването си с технологиите срещат затруднения или извършват действия, които, най-малкото учудват. Например:

  • Затрудняват се при ползването на услуги изискващи удостоверяване с име и парола.
  • Бавно се ориентират и изпитват неудобства дори и при малки промени в интерфейса на използваните продукти.
  • За да отворят, известен им интернет адрес, вместо в полето за адрес на браузъра, го пишат в полето за търсене.
  • При изпращане на електронна поща, не правят разлика между полетата: To, Cc, Всс и Reply-to.

Учудващо е, че докато в областите, в които работят, същите се интересуват от новостите и се стараят да ги използват, новостите в технологиите, не ги интересуват, а по-скоро ги дразнят и те ги усвояват само дотолкова, доколкото натискът на обстоятелствата го налагат. Може би психолозите биха намерили добро обяснение на този феномен.

Ако пък се насочим към наблюденията върху използването на технологиите от изпълнителски кадри: секретарки, технически сътрудници и т.н., картината изглежда още по-трагична.

Изглежда само някакво вродено качество, за проявяване на любопитство към всяка сфера на човешкото знание, а не високите постижения в отделни области, води до по-задълбочено усвояване на технологиите - качеството любознателност.